Vyberte stránku

Ondřej Strava, advokát

Chytrá, čistá a účinná řešení.

 

odbornostkontakt

Ondřej Strava

advokát & mediátor

Chytrá, čistá a účinná řešení.

Hodnocení advokáta

Advokát s odborností

Smlouvy

Chcete mít trumfy v rukou a nemuset se soudit? Neprůstřelná a přitom férová smlouva nebo obchodní podmínky jsou skvělou startovní čarou. Rád je pro vás nachystám.

Vymáhání dluhů a škod

Zasáhl někdo do svobody, důstojnosti, soukromí či jiného práva vašeho nebo vašich blízkých? Způsobil vám někdo újmu na zdraví? Dluží vám, podvedl vás nebo jinak poškodil váš majetek? Pomohu vám úhradu odškodného či dluhu vyjednat se škůdcem nebo vybojovat u soudu.

Ústavní právo

Ať už jde o jakýkoli spor, je důležité mít napaměti, že Česká republika je demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám. Ústava a Listina základních práv a svobod vám dávají spoustu prostředků, jak svá práva tváří v tvář nespravedlnosti hájit. Jako váš advokát vám pomůžu tyto prostředky správně použít. Pokud bude potřeba, předložím váš případ před Ústavní soud či Evropský soud pro lidská práva.

Legislativa

Mám zkušenosti z Parlamentu, ministerstev, i s prací pro Evropskou komisi. Umím napsat návrh zákona, novelu, pozměňovací návrh. Mohu pro vás analyzovat připravované předpisy a říct, jaké budou mít dopady. Vyznám se v legislativním procesu – dokáži vám říct co, kdy, kde a jak.

Právní spory s úřady

Stát má být dobrý sluha, ale často je špatný pán. Jako váš advokát se porvu za to, aby ve sporu se státem bylo právo na vaší straně. Pomoci mohu v mnoha oblastech správního práva – při rešerších vašich povinností, při žádostech o nejrůznější povolení, v přestupkových řízeních nebo při vymáhání náhrady škody za nesprávný úřední postup.

Školství a zdravotnictví

Vyznám se ve školském a zdravotnickém právu. Zajímám se o práva pacientů i zdravotníků, o provoz soukromých škol či práva ve vzdělávání. Ať už jste poskytovateli služeb, jejich příjemci nebo zaměstnanci, provedu vás problematikou, která vás právě trápí.

Trestní právo

Ať už jste obětí trestného činu nebo obviněným, pomohu vám plně uplatnit vaše práva, předestřít policii a soudu všechny skutečnosti ve váš prospěch a dosáhnout pokud možno co nejspravedlivějšího výsledku vaší věci.

Mediace, facilitace, vyjednávání

Soudní spory nezřídka trvají mnoho let a náklady dosahují stovek tisíc. Mediátorem vedené jednání s protistranou přitom může vyřešit konflikt během pár hodin a náklady na něj jsou řádově nižší. Jako mediátor vás k dohodě mohu dovést. Rád vám pomohu i v obchodním nebo politickém vyjednávání či ve facilitaci jednání menších i větších skupin.

Spolkové právo

Provedu vás zakládáním spolku, představím vám možné varianty, vysvětlím daňové a další souvislosti a připravím všechnu související dokumentaci. Pomohu vám řešit očekávané i neočekávané potíže a otázky, které se během spolkového života vyskytnou.

„Soustřeďte se na cíl. Paragrafy nechte na mně.”

Ondřej Strava, advokát

Jako advokát hájím vždy jen vaše zájmy

Váš cíl si beru za svůj. Vždy se přitom snažím pochopit vaši situaci v širším kontextu. Pomohu vám nejen najít východisko z aktuálního problému, ale i hledat dlouhodobá řešení, která vás zbaví starostí do budoucna. Nebojím se s vámi nesouhlasit, konečné slovo máte ale vždy vy.

Sporům se snažím předcházet

Prostřednictvím chytrých smluv, preventivních opatření a mediace se snažím pomoci vám vyhnout se soudnímu sporu. Když ale není zbytí, jsem připraven bojovat za vás všemi možnými prostředky v mezích práva.

Advokátní kancelář v Blansku

Působím jako advokát v Blansku a okolí. Právní služby ale poskytuji klientům z celé republiky. Kde je to možné, řeším věci po telefonu a online, abych vám ušetřil čas a peníze. Spolupracuji s mediátorem a expertem na stavební právo Radkem Motzke.

Kolik stojí advokátní služby

Cena mých služeb je 1.500 Kč za hodinu vč. DPH; neúčtuji si administrativní ani jiné, pro vás zbytečné úkony. Můžeme se dohodnout i na paušální ceně za balík služeb nebo podílu z hodnoty věci.

Ve výjimečných případech veřejné prospěšnosti nebo nouze klienta nabízím právní služby za sníženou sazbu.

První krátkou právní poradu poskytuji zdarma. Bez obav se na mne můžete obrátit.

Volejte: 725 428 307

Pište: advokat@ondrejstrava.cz

Advokát bloguje

Protiepidemické nástroje mimo nouzový stav

Ministerstvo zdravotnictví může pro celé území republiky nařídit v nezbytně nutném rozsahu většinu mimořádných opatření[1], která byla dosud předmětem nařízení vlády dle krizového zákona, například: Zákaz nebo omezení prodeje a služeb Zákaz nebo omezení hromadných akcí, včetně kulturních a sportovních, shromáždění a trhů Uzavření škol a školských zařízení Uzavření ubytovacích zařízení a provozoven stravovacích služeb Zákaz nebo omezení cestování a dopravy Příkaz k vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních Omezení návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízení Nařízení mimořádného očkování Zákaz nebo nařízení dalších činností nezbytných...

K ústavnosti prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů DPH

Poslanecká sněmovna v únoru schválila návrh novely daňového řádu, ten nyní putuje do Senátu. Jedním z cílů zákona bylo řešit problematiku vracení tzv. nadměrných odpočtů DPH. Ty vznikají tehdy, pokud je částka DPH na podnikatelem poskytnutých plněních (např. DPH na prodaném zboží) menší, než částka DPH na plněních, která pořídil (např. na zakoupeném materiálu). Na vrácení rozdílu má podnikatel nárok. Typicky se tato situace vyskytuje u podnikatelů zaměřených na export do EU nebo u podnikatelů ve stavebnictví. Jednou za čas se s ní ale setkají i jiní podnikatelé, obvykle při jednorázových investicích, například do služebního vozu. Sporné...

K zamítnutí žádosti o navýšený rodičovský příspěvek

Rodičům, kteří mají dítě mladší 4 let, ale před 1.1.2020 dočerpali částku rodičovského příspěvku 220.000 Kč, odepřel Parlament navýšení příspěvku o 80.000 Kč. V souladu s dopuručením občanské iniciativy #takepecujeme někteří z těchto rodičů přesto v lednu 2020 o přiznání navýšení požádali. Jejich cílem je, aby jim v případě kladného rozhodnutí Ústavního soudu o senátní stížnosti bylo navýšení zpětně přiznáno. A to i v případě, kdy jejich dítě mezitím překročí věk 4 let nebo se jim narodí dítě další. Úřadu práce nezbylo, než na tyto žádosti reagovat zamítavým rozhodnutím. Jaké mají rodiče možnosti dalšího postupu? Proti zamítnutí se lze...

Očkováním postižené dítě si bolestné nezaslouží

27. listopadu 2019, Poslanecká sněmovna. Po letech odborných i veřejných debat byl schválen návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním[1]. Jeho znění vzešlé z dolní komory parlamentu nicméně vyvolává rozpaky. Poslanci návrh na poslední chvíli upravili tak, že už postiženým nenahrazuje celou újmu, ale jenom její část. Oslabili také koncepci, díky níž bylo usnadněno dosud složité prokazování nároku. Návrh nyní putuje do Senátu. Jak se k němu senátoři postaví, bude otázkou příštích týdnů. Co by při svých úvahách měli vzít v potaz? Újmu mohou způsobit nežádoucí účinky vakcín Újma na zdraví způsobená očkováním má neobvyklou povahu....

Zruší zvýšenou rodičovskou Ústavní soud?

Parlament v prosinci 2019 schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. Tou se zvyšuje částka rodičovského příspěvku ze stávajících 220.000 Kč na 300.000 Kč. Zvýšený příspěvek mohou čerpat všichni budoucí rodiče. Týká se i rodičů současných, jejichž nejmladší dítě ještě nemá 4 roky a rodiče k 1. lednu 2020 dosavadních 220 tisíc ještě nevyčerpali. Jednu skupinu ale návrh opomíjí. Jde o rodiče, jejichž nejmladší dítě také ještě nemá 4 roky, ale částku 220 tisíc již vyčerpali. Těmto rodičům novela rodičovskou nenavyšuje. Je takový zákon spravedlivý? Jinými slovy, není protiústavní? Novela vylučuje z nároku na rodičovskou část rodičů...

Protiepidemické nástroje mimo nouzový stav

Ministerstvo zdravotnictví může pro celé území republiky nařídit v nezbytně nutném rozsahu většinu mimořádných opatření[1], která byla dosud předmětem nařízení vlády dle krizového zákona, například: Zákaz nebo omezení prodeje a služeb Zákaz nebo omezení hromadných akcí, včetně kulturních a...

K ústavnosti prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů DPH

Poslanecká sněmovna v únoru schválila návrh novely daňového řádu, ten nyní putuje do Senátu. Jedním z cílů zákona bylo řešit problematiku vracení tzv. nadměrných odpočtů DPH. Ty vznikají tehdy, pokud je částka DPH na podnikatelem poskytnutých plněních (např. DPH na prodaném zboží) menší, než...

K zamítnutí žádosti o navýšený rodičovský příspěvek

Rodičům, kteří mají dítě mladší 4 let, ale před 1.1.2020 dočerpali částku rodičovského příspěvku 220.000 Kč, odepřel Parlament navýšení příspěvku o 80.000 Kč. V souladu s dopuručením občanské iniciativy #takepecujeme někteří z těchto rodičů přesto v lednu 2020 o přiznání navýšení požádali. Jejich...

Očkováním postižené dítě si bolestné nezaslouží

27. listopadu 2019, Poslanecká sněmovna. Po letech odborných i veřejných debat byl schválen návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním[1]. Jeho znění vzešlé z dolní komory parlamentu nicméně vyvolává rozpaky. Poslanci návrh na poslední chvíli upravili tak, že už postiženým...

Zruší zvýšenou rodičovskou Ústavní soud?

Parlament v prosinci 2019 schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. Tou se zvyšuje částka rodičovského příspěvku ze stávajících 220.000 Kč na 300.000 Kč. Zvýšený příspěvek mohou čerpat všichni budoucí rodiče. Týká se i rodičů současných, jejichž nejmladší dítě ještě nemá 4 roky a rodiče k...

Mgr. Ondřej Strava, advokát

mobil: +420 725 428 307   |  email: advokat@ondrejstrava.cz
sídlo: Ostrov u Macochy 180, 679 14  |  datová schránka:  tcsuxt8
zapsán v seznamu advokátů ČAK pod ev.č. 18520  |  IČ: 87532182 DIČ: CZ8602064581
facebook twitter