Vyberte stránku

Ondřej Strava

advokát & mediátor

 

Chytrá, čistá a účinná řešení.

 

odbornostspojit se

Ondřej Strava

advokát & mediátor

Chytrá, čistá a účinná řešení.

Expertní právní služby 

Legislativa

Mám zkušenosti z Parlamentu, ministerstev, i s prací pro Evropskou komisi. Umím napsat návrh zákona, novelu, pozměňovací návrh. Mohu pro vás analyzovat připravované předpisy a říct, jaké budou mít dopady. Vyznám se v legislativním procesu – dokáži vám říct co, kdy, kde a jak.

Spory s úřady

Stát má být dobrý sluha, ale často je špatný pán. Jako váš advokát se porvu za to, aby ve sporu se státem bylo právo na vaší straně. Pomoci mohu v mnoha oblastech správního práva – při rešerších vašich povinností, při žádostech o nejrůznější povolení i v přestupkových řízeních.

Vymáhání dluhů a škod

Zasáhl někdo do svobody, důstojnosti, soukromí či jiného práva vašeho nebo vašich blízkých? Způsobil vám někdo újmu na zdraví? Dluží vám, podvedl vás nebo jinak poškodil váš majetek? Pomohu vám úhradu odškodného či dluhu vyjednat se škůdcem nebo vybojovat u soudu.

Spolky

Provedu vás zakládáním spolku, představím vám možné varianty, vysvětlím daňové a další souvislosti a připravím všechnu související dokumentaci. Pomohu vám řešit očekávané i neočekávané potíže a otázky, které se během spolkového života vyskytnou.

Školství a zdravotnictví

Vyznám se ve školském a zdravotnickém právu. Zajímám se o práva pacientů i zdravotníků, o provoz soukromých škol či práva ve vzdělávání. Ať už jste poskytovali služeb, jejich příjemci nebo zaměstnanci, provedu vás problematikou, která vás právě trápí.

Smlouvy

Chcete mít trumfy v rukou a nemuset se soudit? Neprůstřelná a přitom férová smlouva je pro to skvělou startovní čarou. Rád ji pro vás nachystám.

Mediace, facilitace, vyjednávání

Soudní spory nezřídka trvají mnoho let a náklady na ně dosahují stovek tisíc. Mediátorem vedené jednání s protistranou přitom může vyřešit konflikt během pár hodin a náklady na něj jsou řádově nižší. Jako mediátor vás k dohodě mohu dovést. Rád vám pomohu i v obchodním nebo politickém vyjednávání či ve facilitaci jednání menších i větších skupin.

„Soustřeďte se na cíl. Paragrafy nechte na mně.”

Snažím se pochopit vaši situaci v širším kontextu. Neřešit jen aktuální problém, ale hledat dlouhodobá řešení, která vás zbaví starostí i do budoucna.

Zdržuji se především v Brně a v Praze, pracuji ale pro klienty z celé republiky. Kde je to možné, řeším věci po telefonu a online, abych vám ušetřil čas a peníze.

Náklady na mé služby jsou 1.500 Kč za hodinu; neúčtuji si přitom administrativní ani jiné pro vás zbytečné úkony ani DPH. Můžeme se dohodnout i na paušální ceně za balík služeb nebo podílu z hodnoty obchodu či sporu.

Ve zvláštních případech veřejné prospěšnosti nebo nouze klienta nabízím služby za sníženou sazbu.

První krátkou konzultaci poskytuji bezplatně.

VOLEJTE: 725 428 307

PIŠTE: ADVOKAT@ONDREJSTRAVA.CZ

Právník bloguje:

Prověrka při koupi nemovitosti

Koupě nemovitosti, ať už pozemku, bytu či domu, je v životě poměrně vzácný okamžik. Vzhledem k velkým finančím nákladům a časté nezkušeností kupujících je velmi důležité dbát při transakci velké opatrnosti. Na co si před koupí dávat pozor a co si určitě prověřit? Při...

Dopis mladému muži

Jeden anglický soud nedávno vydal zajímavé rozhodnutí ve věci péče rozvedených rodičů o dítě, nebo spíše mladíka. V čem je rozhodnutí význačné? Není to několikastránkové právnické ptydepe, se kterým se u nás můžeme často setkat. Je naopak vtěleno do upřímného dopisu...

Právo na volbu místa porodu

Malý, ale nikoli zanedbatelný počet rodičů domácí prostředí jako místo porodu svého dítěte nakonec zvolí i při vědomí zmíněných rizik. Je tomu tak i proto, že jinou alternativu jim český systém nenabízí. Mohou si vybrat porodnici, ve které budou rodit? Spíše ano, má-li porodnice volnou kapacitu. Mohou se informovaně rozhodnout, ve které porodnici rodit? Obtížně, české zdravotnictví není příliš ochotné ke zveřejňování dat o kvalitě poskytované péče. Mohou si vybrat jiné zařízení než porodnici? Nikoli, porodní domy u nás zřizovat nelze, centra porodních asistentek žádná v provozu nejsou. Za této situace mají alternativu jedinou, a to domácí porod, v lepším případě se soukromou porodní asistentkou, která však bude zdravotní péči poskytovat v rozporu s právními předpisy, v horším případě zcela bez zdravotnické asistence.

Mgr. Ondřej Strava, advokát

mobil: +420 725 428 307   |  email: advokat@ondrejstrava.cz
sídlo: Ostrov u Macochy 180, 679 14  |  datová schránka:  tcsuxt8
zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou od 1. 1. 2019 pod ev.č. 8520   : 87532182