Vyberte stránku

Rodičům, kteří mají dítě mladší 4 let, ale před 1.1.2020 dočerpali částku rodičovského příspěvku 220.000 Kč, odepřel Parlament navýšení příspěvku o 80.000 Kč. V souladu s dopuručením občanské iniciativy #takepecujeme někteří z těchto rodičů přesto v lednu 2020 o přiznání navýšení požádali. Jejich cílem je, aby jim v případě kladného rozhodnutí Ústavního soudu o senátní stížnosti bylo navýšení zpětně přiznáno. A to i v případě, kdy jejich dítě mezitím překročí věk 4 let nebo se jim narodí dítě další. Úřadu práce nezbylo, než na tyto žádosti reagovat zamítavým rozhodnutím. Jaké mají rodiče možnosti dalšího postupu?

Proti zamítnutí se lze bránit odvoláním a následně u soudů

První cestou, jak udržovat svůj nárok „živý“, než Ústavní soud rozhodne, je podat proti rozhodnutí Úřadu práce odvolání. Proti zamítnutému odvolání lze podat správní žalobu ke krajskému soudu, ta bude zamítnuta také. Proti tomuto rozhodnutí se lze bránit kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu a proti jeho rozhodnutí pak také ústavní stížností. Pokud kdykoli v průběhu této peripetie Ústavní soud vyhoví návrhu senátorů, měl by soud či úřad, který má žádost rodiče právě na stole, vzít toto rozhodnutí v potaz a nárok na navýšení mu přiznat. Obávám se nicméně, že držet se na této ceste bez advokáta bude pro většinu rodičů velmi obtížné.

Možným řešením je také autoremedura

Druhou cestou je neodvolávat se, ale spoléhat na to, že v případě kladného rozhodnutí Ústavního soudu použije Úřad práce tzv. autoremeduru (samonápravu). Zákon o státní sociální podpoře totiž říká, že pokud byla žádost o dávku neprávem zamítnuta, musí ji Úřad práce při zjištění této protiprávnosti sám od sebe znovu posoudit a rozhodnout o jejím přiznání. To by měl dle mého názoru učinit i v případě kladného rozhodnutí Ústavního soudu. Problematické u tohoto řešení je, zda se Úřady práce s takovým výkladem ztotožní. Podobná situace totiž v minulosti ještě nenastala. V ústavní stížnosti je nicméně soudu kladena i tato otázka, tedy zda úřady mají cestou autoremedury postupovat. Odpověď soudu se ovšem dozvíme až zároveň s rozhodnutím o stížnosti samotné. Před rodiči tedy stojí nezáviděníhodná volba – spoléhat na neprošlapanou cestu autoremedury, nebo se vydat trnitou cestou správního soudnictví.