Vyberte stránku

K uzavření mateřských škol během nouzového stavu

Shrnutí: o zákonnosti opatření, kterými jsou mateřské školy uzavřeny, lze sice důvodně pochybovat, dokud však nebudou zrušeny soudem, jsou opatřeními platnými. V případě jejich porušení hrozí postih správní, občanskoprávní i trestněprávní, a to jak provozovatelům...

Poznámky k pandemickému zákonu

V obecné rovině se návrh jeví nesystémovým. Vedle nouzového stavu, obsaženého v ústavním zákoně o bezpečnosti a v krizovém zákoně, a stavu nebezpečí, obsaženého ve Sněmovnou projednávané novele uvedených předpisů, návrh zakotvuje nový zvláštní stav, tzv. stav...

Protiepidemické nástroje mimo nouzový stav

Ministerstvo zdravotnictví může pro celé území republiky nařídit v nezbytně nutném rozsahu většinu mimořádných opatření[1], která byla dosud předmětem nařízení vlády dle krizového zákona, například: Zákaz nebo omezení prodeje a služeb Zákaz nebo omezení hromadných...

K ústavnosti prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů DPH

Poslanecká sněmovna v únoru schválila návrh novely daňového řádu, ten nyní putuje do Senátu. Jedním z cílů zákona bylo řešit problematiku vracení tzv. nadměrných odpočtů DPH. Ty vznikají tehdy, pokud je částka DPH na podnikatelem poskytnutých plněních (např. DPH na...
K zamítnutí žádosti o navýšený rodičovský příspěvek

K zamítnutí žádosti o navýšený rodičovský příspěvek

Rodičům, kteří mají dítě mladší 4 let, ale před 1.1.2020 dočerpali částku rodičovského příspěvku 220.000 Kč, odepřel Parlament navýšení příspěvku o 80.000 Kč. V souladu s dopuručením občanské iniciativy #takepecujeme někteří z těchto rodičů přesto v lednu 2020 o...

Ústavní stížnost ve věci rodičovského příspěvku

Úplný text ústavní stížnosti (přesněji ,,návrhu na zrušení části zákona“), kterou jsem připravil pro skupinu 52 senátorů pod vedením senátora Lumíra Kantora a dne 29. ledna 2020 podal Ústavnímu soudu. Ústavní soud návrhu přiřadil sp. zn. Pl. ÚS 1/20. Soudcem...

Návrh zákona o České komoře porodních asistentek

Po dvou letech příprav a jednání představil senátor Lumír Kantor návrh zákona o České komoře porodních asistentek. Mám radost, že jsem se na přípravě tohoto zákona mohl podílet. Text návrhu naleznete zde.

Veřejná zakázka CZT Blansko: Podnět k přezkoumání úkonů zadavatele

Podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci rozporuplné veřejné zakázky města Blanska na koncesi na provoz místních tepláren. Zveřejněno se souhlasem klienta; k volnému použití coby vzor. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno...