Vyberte stránku

právník bloguje

Prověrka při koupi nemovitosti

Koupě nemovitosti, ať už pozemku, bytu či domu, je v životě poměrně vzácný okamžik. Vzhledem k velkým finančím nákladům a časté nezkušeností kupujících je velmi důležité dbát při transakci velké opatrnosti. Na co si před koupí dávat pozor a co si určitě prověřit? Při...

Dopis mladému muži

Jeden anglický soud nedávno vydal zajímavé rozhodnutí ve věci péče rozvedených rodičů o dítě, nebo spíše mladíka. V čem je rozhodnutí význačné? Není to několikastránkové právnické ptydepe, se kterým se u nás můžeme často setkat. Je naopak vtěleno do upřímného dopisu...

Právo na volbu místa porodu

Malý, ale nikoli zanedbatelný počet rodičů domácí prostředí jako místo porodu svého dítěte nakonec zvolí i při vědomí zmíněných rizik. Je tomu tak i proto, že jinou alternativu jim český systém nenabízí. Mohou si vybrat porodnici, ve které budou rodit? Spíše ano, má-li porodnice volnou kapacitu. Mohou se informovaně rozhodnout, ve které porodnici rodit? Obtížně, české zdravotnictví není příliš ochotné ke zveřejňování dat o kvalitě poskytované péče. Mohou si vybrat jiné zařízení než porodnici? Nikoli, porodní domy u nás zřizovat nelze, centra porodních asistentek žádná v provozu nejsou. Za této situace mají alternativu jedinou, a to domácí porod, v lepším případě se soukromou porodní asistentkou, která však bude zdravotní péči poskytovat v rozporu s právními předpisy, v horším případě zcela bez zdravotnické asistence.

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe