Vyberte stránku

Protiepidemické nástroje mimo nouzový stav

Ministerstvo zdravotnictví může pro celé území republiky nařídit v nezbytně nutném rozsahu většinu mimořádných opatření[1], která byla dosud předmětem nařízení vlády dle krizového zákona, například: Zákaz nebo omezení prodeje a služeb Zákaz nebo omezení hromadných...

K ústavnosti prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů DPH

Poslanecká sněmovna v únoru schválila návrh novely daňového řádu, ten nyní putuje do Senátu. Jedním z cílů zákona bylo řešit problematiku vracení tzv. nadměrných odpočtů DPH. Ty vznikají tehdy, pokud je částka DPH na podnikatelem poskytnutých plněních (např. DPH na...
K zamítnutí žádosti o navýšený rodičovský příspěvek

K zamítnutí žádosti o navýšený rodičovský příspěvek

Rodičům, kteří mají dítě mladší 4 let, ale před 1.1.2020 dočerpali částku rodičovského příspěvku 220.000 Kč, odepřel Parlament navýšení příspěvku o 80.000 Kč. V souladu s dopuručením občanské iniciativy #takepecujeme někteří z těchto rodičů přesto v lednu 2020 o...

Ústavní stížnost ve věci rodičovského příspěvku

Úplný text ústavní stížnosti (přesněji ,,návrhu na zrušení části zákona”), kterou jsem připravil pro skupinu 52 senátorů pod vedením senátora Lumíra Kantora a dne 29. ledna 2020 podal Ústavnímu soudu. Ústavní soud návrhu přiřadil sp. zn. Pl. ÚS 1/20. Soudcem...

Návrh zákona o České komoře porodních asistentek

Po dvou letech příprav a jednání představil senátor Lumír Kantor návrh zákona o České komoře porodních asistentek. Mám radost, že jsem se na přípravě tohoto zákona mohl podílet. Text návrhu naleznete zde.

Veřejná zakázka CZT Blansko: Podnět k přezkoumání úkonů zadavatele

Podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci rozporuplné veřejné zakázky města Blanska na koncesi na provoz místních tepláren. Zveřejněno se souhlasem klienta; k volnému použití coby vzor. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno...
Očkováním postižené dítě si bolestné nezaslouží

Očkováním postižené dítě si bolestné nezaslouží

27. listopadu 2019, Poslanecká sněmovna. Po letech odborných i veřejných debat byl schválen návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním[1]. Jeho znění vzešlé z dolní komory parlamentu nicméně vyvolává rozpaky. Poslanci návrh na poslední chvíli upravili...
Zruší zvýšenou rodičovskou Ústavní soud?

Zruší zvýšenou rodičovskou Ústavní soud?

Parlament v prosinci 2019 schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. Tou se zvyšuje částka rodičovského příspěvku ze stávajících 220.000 Kč na 300.000 Kč. Zvýšený příspěvek mohou čerpat všichni budoucí rodiče. Týká se i rodičů současných, jejichž nejmladší...
Hlad je nejlepší kuchař aneb vražda v krajní nouzi

Hlad je nejlepší kuchař aneb vražda v krajní nouzi

Co říká právo na to, když člověk zabije, aby sám přežil? Nejslavnější případ, který se vraždě v krajní nouzi věnuje, je bezesporu případ lodi Mignonette. Bouře Píše se rok 1884. Jachta Mignonette vyplouvá ze Southamptonu do Sydney na plavbu, která má trvat něco kolem...